Tanout, Niger. Barn med skörd från odlingar

Bistånd till fattiga jordbrukare i Niger

Agape har två år rad bidragit ekonomiskt till ett omfattande jordbruks- och forskningsprojekt i Tanoutregionen i Niger. Eden Foundation, från Falkenberg, har sedan 1987 arbetat i landet för att bekämpa fattigdom, svält och miljöförstörelse. Läs mer..


Agape bistånd till Wenchi i Ghana

Sjukvårdsklinik rustas upp i Ghana, Västafrika

Agape ger ett bistånd om 20.000 USD till ett sjukvårds­projekt i östra Ghana. Under 2010 besökte Agapes Lars Löfdahl sjukhuset i samhället Akim Wenchi, som drivs av Salvation Army International. Det blev starten till ett nytt samarbete och nytt biståndsland för Agapes räkning. Läs mer..


Fynda på Agape's seconhandbutik Fynda på Agape's seconhandbutik