Vi som jobbar här

Personal Samuel Wien

Samuel Wien, kontor och butik

Personal Kent Johansson

Kent Johansson, lageransvarig

Personal Anette Cedeqvist

Anette Cederqvist, butiksansvarig

Personal Anneli Sjölin

Anneli Sjölin, butik

Personal Catarina Samuelsson

Catarina Samuelsson, butik

Personal Charlott Rissanen

Charlott Rissanen, butik