Vanliga frågor om vårt arbete

Insamling

Sedan många år tillbaka har vi en leveransöverenskommelse med Landstinget i Halland, Hjälpmedelscentralerna, om att samla in utrustning som man anser sig kunna avvara för bistånd. Under senare år har tillkommit Västra Götalandsregionen, där vi nu kan hämta material i Göteborgsområdet. Två till tre dagar i veckan rullar vår bil för att hämta in material. Främst får vi in handikapputrustning i form av rullstolar, rollatorer, sjukhussängar m.m. Även avancerad utrustning ingår så som: operationsbord, röntgenutrustningar, autoklaver (diskmaskiner för operationsinstrument/utrustning) tandläkarstolar med tillhörande utrustning, m.m. Till och med ambulanser och brandbilar ingår i våra hjälpsändningar.

Lagerhållning av biståndsmaterial

Lagerhållning sker i vår ca 1500 kvadratmeter stora lager- och verksamhetsbyggnad i Falkenberg. Här sker arbetet med hjälp av deltagare från Falkenbergs kommun och Arbetsförmedlingen. För närvarande har vi plats för ca 10 deltagare vilka har möjlighet till praktik och så kallad arbetsträning hos oss. Flera av deltagarna har själva erfarenhet och bakgrund från länder som våra insatser riktar sig mot.

Agape biståndslager

< TILLBAKA >

Hjälpsändningar - aktuella 2010

Följande hjälpsändningar har levererats under 2010:

  • Portugal, till sjukvårdsinrättningar i samarbete med kommuner och Röda Korset - totalt 5 lastbilar.
  • Tjeckien - stiftelsen 'Congregation of Sisters of Mercy of SV. Charles Borromeo' - 1 lastbil.

Se även Verksamhet - historik

< TILLBAKA >

Leveranskostnader

Hittills har vi arbetat enligt modellen – vi samlar in och iordningsställer – hjälpmottagaren/ biståndspartner betalar frakten till hjälpområdet. Genom detta erhåller mottagaren hjälpsändningen till en kostnad av ca 5 – 10% av leveransvärdet i transporten. Vårt mål är att även kunna svara för hela sändningskostnaderna, men det klarar vi inte idag.

Pengar

Pengar är ett känsligt ämne i samband med hjälpsändningar. Alla önskar att så mycket som möjligt når fram till hjälpmottagaren oavkortat. AGAPE kan, i förhållande till mängden sänt material, visa på låga omkostnader.

< TILLBAKA >

Samarbete och resursförstärkning

Tack vare ett gott samarbete med Falkenbergs kommun och med Arbetsförmedlingen, har vår personal hittills fått lön och ersättning denna väg. Då vi expanderat vår verksamhet räcker dock inte dessa ekonomiska resurser till fullt ut – vi är i behov av ekonomisk förstärkning.

Att växa

Avsikten är inte att bli ”stora” – vi är måna om småskalighetens flexibla fördelar vilken är vår styrka. Men vi är i behov av samma förnyelse och anpassning till omvärldsförändringar som alla andra verksamheter i en dynamisk värld. Totalt ser vi att verksamheten är i behov av ganska stora summor för att de närmaste åren kunna uppnå våra nya mål, medel som måste samlas in på frivillig basis.

Alla bidrag tas därför emot med stor och ödmjuk tacksamhet. Vår avsikt är att på vår hemsida öppet redovisa hur våra ekonomiska medel används.

< TILLBAKA >

Hur kan jag hjälpa till?

Du kan stötta vårt arbete på olika sätt, se Hälpa till!
Vill du ge ett ekonomiskt bidrag, se Gåvor.

< TILLBAKA >