Partners och gåvogivare

Allt sedan start har Agape haft ett gott och nödvändigt samarbete med en rad olika myndigheter, företag, frivilliga organisationer och generösa medmänniskor. Av utrymmesskäl kan vi här bara lyfta fram några exempel, då det totalt rör sig ett mycket stort kontaktnät inom Sveriges gränser, som utrikes i mottagarländerna. En stor del av den sjukvårds- och handikapputrustning vi sänder i bistånd och katastrofhjälp kommer från Hjälpmedelscentralerna i Hallands län och Västra Götalandsregionen.

Organisationer inrikes

 • Falkenbergs kommun
 • Arbetsförmedlingen
 • Landstinget i Hallands Län
 • Västra Götalandsregionen
 • Lutherhjälpen och Svenska Kyrkan via lokala församlingar
 • Pingströrelsen via lokala församlingar
 • Invandrarverket (lokalt i Falkenberg)
 • Röda Korset
 • SIDA (gemensamma projekt)
 • Crafoordska Stiftelsen i Lund
 • Brohjälpen
 • Litauenhjälpen
 • m.fl.

Till dessa organisationer tillkommer dessutom en rad privatpersoner och företag som gjort stora insatser, både genom att samla in material till hjälp, som genom ekonomiska bidrag.

Organisationer utrikes

 • Länssjukhuset i Constanta, kirurg-sjukhuset i Caritas och allmänsjukhuset Fundeni i Bukarest, rehabiliteringssjukhuset i Dezna. Amerikanska Holt International Children's Servises i Constanta, i Bukarest Camp Quality från Australien och i Dezna med Europé to Europé med hemmabas i England.
 • Polska Generalkonsulatet (Översvämningskatastrofen 1997) Svenska Ambassaden i Ankara i samband med jordbävningskatastrofen i Turkiet 1999. Katastrofhjälp med Herkulesplan.
 • Kurdiska Röda Halvmånen
 • Red Cross
 • FN (i Irakiska Kurdistan)
 • Vietnam Help
 • Congregation of Sisters of Mercy of SV. Charles Borromeo (Tjeckien)
 • m.fl.