Stiftelsens årliga förvaltning

Nedan följer de senaste årens förvaltningsberättelser, som är godkända av vår auktoriserade revisor och inlämnade till Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Verksamhetsberättelser 2012
Verksamhetsberättelser 2011
Verksamhetsberättelser 2010
Verksamhetsberättelser 2009
Verksamhetsberättelser 2008
Verksamhetsberättelser 2007
Verksamhetsberättelser 2006
Verksamhetsberättelser 2005