Hjälpmedelcenter i Mexico


Hugo Pineiro (tv),Kungälv
och Torleif Wien

Agape är med och stötta ett pionjärprojekt i Jalisco, Mexico. Under våren kommer en hjälpmedelcentral att byggas upp efter svensk modell. En av initiativtagarna är Hugo Pineiro från Kungälv.

Mexico har en befolkning på ca 130 miljoner människor. Tio procent har något funktionshinder och över 10% är åldringar med stora behov av hjälpmedel. Det finns alltså ett massivt behov av olika sorters handikapputrustning.

- Under fyra år var jag med och bygga upp ett hjälpmedelcenter i Santiago, Chile, i mitt hemland, under åren 1999-2004. Totalt skickade vi ner ett 30-tal containrar med hjälpmedelutrustning från Sverige (varav Agape bidrog med två sändningar), berättar Hugo.

I samarbete med organisationen Santa Elvira i Mexico är man igång att starta hjälpmedelcentraler efter samma framgångsrika modell som i Santiago. I starskedet lagrar man upp hjälpmedelutrustningen i Jalisco. En sändning gick från Falkenberg i januari, och fler är på väg från Agape.

- Jag åker ner under våren och ska organiserar upp centret och etablerar kontakter med myndigheter och politiker. Vi kommer även göra en massmedial satsning. Behoven är enorma och vi behöver lyfta de här frågorna, säger Hugo.